Szkoła Podstawowa
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Kosowie Lackim
ul. Polna 1 08-330 Kosów Lacki tel./fax (25) 787 90 10
Sekretariat: ul. Armii Krajowej 6 08-330 Kosów Lacki tel./fax (25) 787 96 26 szkolakos@wp.pl

Świetlica szkolna czynna jest codziennie

od godziny 7.00-15.30 ( ul. Armii Krajowej 6)

i od 7.00-16.00 (ul. Polna 1)


W roku szkolnym 2018/2019 świetlica szkolna działa w dwóch budynkach szkolnych. Klasy I-III przebywają na świetlicy szkolnej mieszczącej się przy ul. Polnej 1, a klasy IV-VIII i klasy gimnazjalne korzystają ze świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy ul Armii Krajowej 6.

W obu budynkach szkolnych uczniowie mogą korzystać z obiadów dwudaniowych. Koszt obiadu dwudaniowego 3.30zł (ul. Polna 1),
4.00zł (ul. Armii Krajowej 6).
Obiady wydawane są codziennie w godz. 12:00 - 12:45.


Dokumenty świetlicy szkolnej:
- program pracy opiekuńczo - wychowawczej,
- tygodniowy rozkład zajęć,
- dzienniki zajęć świetlicy szkolnej,
- regulamin zachowania się w świetlicy szkolnej,
- regulamin pracy świetlicy szkolnej z dożywianiem,
- karta uczestnika świetlicy,
- karta zgłoszenia ucznia na obiady.

Godziny przywozów uczniów autobusem do szkoły:

6.50Trzciniec Duży, Chruszczewka ,Żochy
7.20 Wólka, Guty
7.25Dębe, Maliszewa
7.45Tosie, Krupy, Jakubiki, Rytele Święckie
7.50 - Nowa Wieś Kosowska, Henrysin
7.55 - Łomna
7.55Telaki
Godziny rozwozów uczniów autobusem sprzed szkoły:

12.40Nowa Wieś Kosowska, Henrysin
13.05 - Tosie, Krupy, Jakubiki, Rytele Święckie
13.40Trzciniec Duży, Chruszczewka, Żochy
13.45Dębe, Maliszewa, Wólka, Guty
14.20Trzciniec Duży, Chruszczewka, Żochy
14.30Łomna, Telaki
15.00Tosie, Krupy, Jakubiki, Rytele Święckie
15.10Nowa Wieś Kosowska, Henrysin
15.20Dębe, Maliszewa, Wólka, Guty

 Aktualizacja strony:          14.11.2019

© Copyright 2013 Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim
Stronę napisał oraz administruje Andrzej Świstek kontakt an.sw@op.pl