Szkoła Podstawowa
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Kosowie Lackim
ul. Polna 1 08-330 Kosów Lacki tel./fax (25) 787 90 10
Sekretariat: ul. Armii Krajowej 6 08-330 Kosów Lacki tel./fax (25) 787 96 26 szkolakos@wp.pl

Programy i projekty


Dziękujemy wszystkim za udział w głosowaniu!Projekt szkolny „Nasze działania na rzecz przyrody”

      Jak w poprzednim roku uczniowie klas V brali udział w projekcie „Nasze działania na rzecz przyrody”. Zadaniem klasy Va było zaplanowanie
i przeprowadzenie zbiórki baterii, a klasy Vb – zbiórki nakrętek. Działania były prowadzone pod opieką p. Katarzyny Tomczuk, p. Agnieszki Ajdys i p. Agnieszki Winnickiej.
      Jak przebiegała realizacja tego projektu? W maju 2018r. została ogłoszona akcja zbiórki baterii i nakrętek przez piątoklasistów, odpowiednio do przydzielonych zadań. Obie grupy wywiązały się wzorowo ze swoich obowiązków. Zorganizowali akcję informacyjną, przeprowadzili zbiórkę i dokonali podsumowania. Klasa Va
z pomocą p. Agnieszki Ajdys zebrała łącznie 5317 sztuk baterii, a klasa V b we współpracy z Kołem wolontariatu około 55 000 nakrętek. Wszystkim, którzy przynieśli baterie i nakrętki serdecznie dziękujemy. Wasze działania przyczyniły się do zmniejszenia ilości odpadów, w tym bardzo szkodliwych dla środowiska.

eTwinnerzy z Kosowa Lackiego
      W I semestrze bieżącego roku szkolnego uczniowie dwóch klas, Vb i VIb, pod opieką nauczyciela j.angielskiego, p.Ireny Rytel, wzięli udział w projekcie międzynarodowym eTwinning „Christmas cards – Let’s create a special atmosphere!” Głównym celem projektu było nawiązanie współpracy
z rówieśnikami spoza granic naszego kraju i wspólne stworzenie niezwykłej przedświątecznej atmosfery. Cel ten został osiągnięty. Udało się znaleźć dwie wspaniałe szkoły partnerskie z Włoch. Zarówno polscy, jak i włoscy uczniowie
z wielkim entuzjazmem przystąpili do realizacji zadań.

      W ramach projektu wykonaliśmy szereg różnorodnych działań mających przybliżyć kulturę i tradycje obu państw. Uczniowie z zapałem zbierali informacje o swojej szkole, miejscowości, okolicy, stolicy kraju oraz o najciekawszych miejscach. Wykonaliśmy piękne zdjęcia, powstało wiele zajmujących prezentacji
i nagrań. eTwinnerzy rozwijali swoje kompetencje językowe wymieniając się informacjami osobowymi, mieli okazję poznać nawzajem swoje zainteresowania
i styl życia, pisali również do siebie za pośrednictwem strony internetowej.

      Jednym z głównych zadań było wykonanie kart bożonarodzeniowych.
Z pomocą nauczyciela plastyki, p.Barbary Mazurczak (dziękujemy!) powstały przepiękne, oryginalnie zdobione kartki świąteczne. Dzieci z Włoch odwdzięczyły się tym samym. Dostaliśmy tyle wzruszających życzeń! W oczekiwanych
z niecierpliwością przesyłkach kryła się jeszcze jedna niespodzianka. Słodycze! Włoskie dzieci miały okazję spróbować polskich smakołyków (z nieznanym im makowcem włącznie), my zaś mieliśmy prawdziwą włoską ucztę!

      Z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przesłaliśmy również sobie nawzajem m.in. wirtualne plakaty na temat dekoracji bożonarodzeniowych, prezentacje dotyczące potraw świątecznych typowych dla danego kraju oraz życzenia będące wiązanką słowno – muzyczną. Wysłaliśmy nawet taneczne życzenia! Przesłane kolędy wybrzmiewały po polsku, angielsku i włosku, można więc rzec, że to projekt multijęzykowy.

      Zwieńczeniem wielotygodniowej pracy była zorganizowana w każdej
z partnerskich szkół poświąteczna wystawa otrzymanych kartek i zdjęć, w postaci pamiątkowej gazetki. I chociaż okres świąteczny już przeminął, wszyscy wierzymy, że nasz kontakt nie skończy się wraz z końcem projektu. Bo przecież magia świąt zostawia coś w nas na cały rok. Długo by wymieniać korzyści jakie przyniósł nam projekt, ale wszyscy możemy stwierdzić jednogłośnie: Zyskaliśmy wielu wspaniałych przyjaciół!

Irena Rytel

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY „TRZYMAJ FORMĘ”

      Od roku szkolnego 2012/2013 w naszej szkole realizowany jest Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”, którego głównymi organizatorami są Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie, koordynatorem na poziomie powiatowym Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sokołowie Podlaskim, a koordynatorami szkolnymi Katarzyna Tomczuk i Elżbieta Mateusiak.
Głównym celem tego programu jest zwiększenie świadomości wśród uczestników dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie poprzez pogłębianie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka, kształtowanie postaw i zachowań związanych
z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności
i aktywnością fizyczną oraz dostarczanie wiedzy o informacjach zamieszczanych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

      W naszej szkole cele realizujemy poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, działania Koła Sympatyków Zdrowego Stylu Życia, promocję aktywności fizycznej w czasie przerw międzylekcyjnych i poza szkołą, organizowanie różnorodnych akcji promujących prawidłowy, czyli zbilansowany i zróżnicowany sposób odżywiania. Dzięki tym działaniom uczniowie zdobywają konkretne umiejętności, kształtowane są właściwe postawy, zwiększa się zainteresowanie problematyką prozdrowotną. Działania obejmują całą naszą społeczność szkolną. Uczniowie
są często pomysłodawcami, inicjatorami wielu akcji, mają możliwość wyboru
i chętnie się angażują, włączając do działań również swoich rodziców.

Oprócz działań na rzecz promocji zdrowia nasza szkoła w roku 2016 wzięła udział w konkursie na „Projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym w ramach organizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”, w którym nasz projekt na poziomie powiatowym został najlepiej oceniony.

Dokładniejsze informacje o działaniach podejmowanych w ramach programu „Trzymaj Formę” można znaleźć w zakładce Bezpieczeństwo i zdrowie oraz Koła
i zainteresowania.


Projekt „Jesteśmy Razem”

      18 września 2017 roku odbyła się 8 edycja projektu „Jesteśmy Razem”. Sam projekt powstał z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Nasza szkoła, jak co roku, pomagała w organizacji projektu, który ma na celu zintegrować młodzież polską z izraelską.

      Ceremonię oficjalną poprzedziły panele edukacyjne: „Inni-tacy sami” oraz „Narodowi eksperci”, które poprowadziły m.in. pani Irena Rytel i pani Krystyna Górska. Uczestnicy warsztatów poznali historię obozu w Treblince oraz dowiedzieli się, jak przeciwdziałać uprzedzeniom, nietolerancji i ksenofobii. Po dwugodzinnych warsztatach goście zostali zaproszeni na poczęstunek. Kolejnym punktem była projekcja filmu edukacyjnego mówiąca o losach Żydów Polskich w czasach II wojny światowej.

      Część oficjalna miała miejsce pod Pomnikiem Ofiar Obozu Zagłady
w Treblince, podczas którego m.in. została odmówiona modlitwa w języku polskim
i izraelskim, a pamięć pomordowanych uczczono minutą ciszy.


Projekt edukacyjny „Nasze działania na rzecz przyrody”

      W czerwcu 2017r. ogłoszona została w naszej szkole akcja zbiórki baterii
i nakrętek. Przeprowadzona była przez uczniów klasy V b, którzy działali w ramach projektu edukacyjnego „Nasze działania na rzecz przyrody”, pod opieką pani Katarzyny Tomczuk. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Zadaniem dziewcząt było przeprowadzenie zbiórki nakrętek, a chłopców-baterii. Obie grupy wzorowo wywiązały się ze swoich zadań. Zorganizowali akcję informacyjną, przeprowadzili zbiórkę i dokonali podsumowania. Chłopcy zebrali łącznie 3 739 sztuk baterii, a dziewczęta około 62 000 nakrętek. Wszyscy uczniowie naszej szkoły z klas I - VI, którzy przynieśli nakrętki lub baterie, a tym samym włączyli się do akcji, otrzymali dyplomy. Natomiast zwycięscy: Małgorzata Winnicka, Maja Wiśniewska, Dominika Tenderenda oraz Mateusz Kostrzewski, Olga Poniatowska, Wiktoria i Julia Kraska przynosząc największą ich ilość otrzymali nagrody książkowe.

      Działania podjęte przez uczniów przyczyniły się nie tylko do zmniejszenia ilości odpadów, w tym bardzo szkodliwych dla środowiska, ale również były sposobem na włączenie się w akcje organizowane przez KSM Drohiczyn.


Czytamy w języku angielskim

Obserwacja dzieci, a w szczególności: ich zaangażowanie w naukę języka angielskiego, chęć poszerzania wiadomości z tego przedmiotu, próby przekraczania granic programowych w nauce języka obcego, zrodziły pomysł zakupu książeczek w języku angielskim. W związku z powyższym z funduszy Komitetu Rodzicielskiego zakupionych zostało 16 pozycji książkowych. Znalazły się tam takie propozycje jak: „Little Red Riding Hood”, „Sleeping Beauty”, „The Wishing Fish”, „Cinderella”, „The Ant & the Cricket” i wiele innych. Książeczki posiadają bogatą szatę graficzną. Napisane są prostym i przystępnym językiem. Dzięki nim uczniowie mają szansę poznać anglojęzyczne wersje słynnych mitów, bajek, legend oraz klasycznych dzieł literatury światowej. Tematyka lektur jest różnorodna, co sprzyja promocji czytelnictwa w języku angielskim. Poziom lektur jest zróżnicowany i dzięki temu można go dopasować do możliwości każdego chętnego ucznia kas I-III szkoły podstawowej, tak aby mogli oni czerpać radość z czytania oraz rozwijali w sobie nawyk czytania dla przyjemności. Dodatkowo każda książeczka zawiera szereg atrakcyjnych zadań, które wspomagają rozwój uczniów z zakresu leksyki i gramatyki języka angielskiego. Wszystkie zakupione lektury kończą się morałem. Czytanie książek w obcym języku daje uczniom niebywałą satysfakcję, wzmacnia w nich wiarę w swoje możliwości, jak również podnosi poczucie własnej wartości. Dlatego też życzymy uczniom zapału i wytrwałości w rozwijaniu wyobraźni i poszerzaniu horyzontów.

                                                                                                Krystyna Górska

„Twój miś może zostać ratownikiem”

      Zakończyła się kampania wychowawcza ogłoszona przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie pt. „Twój miś może zostać ratownikiem”, której celem było udzielenie wsparcia psychologicznego, minimalizowanie stresu
i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci poszkodowanych w wypadkach.
      Uczniowie naszej szkoły zebrali 156 misiów , które 7 lutego 2017r., przekazali strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. W tym celu uczniowie klas drugich wraz z wychowawczyniami: p. E. Mateusiak, H. Ratyńską
i B. Masłowską udali się do siedziby PSP, gdzie przy okazji mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniu dla dzieci kl. 1-3 w ramach programu- Edukacja dla Bezpieczeństwa- Ognik oraz zwiedzaniu budynku , prezentacji wozów bojowych, sprzętu pożarniczo- gaśniczego oraz przyjrzeniu się z bliska ćwiczeniom sprawnościowym i pracy strażaków. Zarówno pokazy sprawnościowe jak i lekcja okazały się wielką atrakcją dla dzieci, które z ogromnym zainteresowaniem słuchały wykładu i uczestniczyły w zajęciach praktycznych. Po skończonym kursie dzieci otrzymały Certyfikat Dzielnego Małego Ognika i plan lekcji w kształcie wozu strażackiego. Na koniec wycieczki uczniowie wraz z gospodarzami obiektu wykonali pamiątkowe zdjęcia.
      W imieniu dzieci i wychowawców składam serdeczne podziękowania starszemu kapitanowi Wojciechowi Rogowskiemu i dowódcy zmiany aspirantowi sztabowemu Zenonowi Rytel- Kuc oraz pozostałym druhom za profesjonalne, pełne pasji
i zaangażowania przyjęcie oraz przekazanie bardzo ważnych i cennych informacji mających na celu bezpieczeństwo najmłodszych- naszych dzieci.


                                                                                              Hanna Ratyńska
”Ryby mają głos”

      Od kilku lat na korytarzu w naszej szkole jest pięknie urządzone akwarium. Codziennie, na wszystkich przerwach międzylekcyjnych, przy akwarium gromadzi się gromadka uczniów. Jedni obserwują ryby, niektórzy rozmawiają, inni tylko odpoczywają. Zainteresowanie akwarium okazują również przechodzący w pobliżu dorośli.

      Często uczniowie zadają nauczycielom różne pytania dotyczące hodowli ryb i innych zwierząt akwariowych. Ta naturalna dziecięca ciekawość przyczyniła się do powstania projektu innowacji „Ryby mają głos”.

      Innowacja jest realizowana w okresie od 1 grudnia 2016r. do 31 maja 2017r. Uczestnikami jej są wszyscy uczniowie klas I-III. Treści innowacji są realizowane w ramach zajęć lekcyjnych z edukacji wczesnoszkolnej, religii, języka angielskiego i zajęć pozalekcyjnych w bibliotece szkolnej.

W tym czasie uczniowie:

- opiekują się rybami w akwarium szkolnym ucząc się systematyczności i odpowiedzialności, która wiąże się z codziennym wypełnianiem obowiązków

- wzbogacają wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, a w szczególności przyrodniczej, o zagadnienia związane z akwarystyką

- samodzielnie zdobywają wiedzę i umiejętności z poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji

-poznają podstawowe gatunkami roślin i zwierząt akwariowych

-rozwijają zainteresowania czytelnicze, językowe, matematyczne i plastyczno-techniczne


- redagują krótkie wypowiedzi pisemne rozwijając zdolności literackie
-przygotowują się do rozwiązywania zadań niestandardowych

-zaprezentują swoje prace w gazetce szkolnej, broszurce podsumowującej innowację i stronie internetowej szkoły wykorzystując technologie informacyjno-komputeroweREAD ON

                       Innowacyjny projekt czytelniczy READ ON
                        w Szkole podstawowej w Kosowie Lackim

        W I półroczu roku szkolnego 2016/2017 w naszej szkole rozpoczął się innowacyjny projekt czytelniczy READ ON (we współpracy z wydawnictwem Oxford University Press), polegający na czytaniu książek w języku angielskim oraz wykonywaniu związanych z nimi różnorodnych zadań konkursowych. W projekcie biorą udział chętni uczniowie klas IV – VI. Mają oni do dyspozycji 70 publikacji, które zachwycają szatą graficzną i przyciągają tematyką, która jest bardzo zróżnicowana. Są wśród nich książki pełne przygód, ciekawostek na temat krajów anglojęzycznych, adaptacje baśni i literatury klasycznej, są też takie, które zawierają informacje związane ze sportem, książki o tematyce przyrodniczej, historycznej czy też detektywistycznej. Z pewnością każdy zainteresowany znajdzie coś dla siebie, gdyż program skierowany jest do wszystkich uczniów, bez względu na poziom zaawansowania a publikacje są na różnym poziomie językowym. Wszyscy wiemy, że czytanie poszerza horyzonty myślowe, rozwija wyobraźnię przenosząc czytelnika w dowolny czas i przestrzeń a przy tym dostarcza wiele przyjemności. Czytanie w języku angielskim dostarcza uczniom dodatkową satysfakcję dając możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce, w wybranym przez siebie zakresie tematycznym, który mieści się w kręgu ich zainteresowań.
        Celem projektu jest rozwój czytelnictwa, w tym w języku angielskim, a co za tym idzie, poszerzanie zakresu słownictwa, zdobywanie nowych informacji, wzbudzanie ciekawości świata, ale też przede wszystkim dobra zabawa. A tej z pewnością nie brakuje, o czym świadczy ilość wypożyczeń i ciągłe kolejki do biblioteczki językowej. Rozpoczęła się prawdziwa KSIĄŻKOMANIA! Szczególną popularnością cieszy się literatura typowo młodzieżowa, przyrodnicza oraz książki pełne ciekawostek o krajach anglojęzycznych. Po przeczytaniu wybranych przez siebie pozycji uczniowie dzielą się zdobytą wiedzą, jak również swoją opinią, wykonując i prezentując również samodzielnie wybrane zadania, np. plakaty, projekty, prezentacje multimedialne. Program trwa do końca roku szkolnego, więc wszystkim zapalonym czytelnikom życzymy wytrwałości, nieustającego zapału i wielu wspaniałych chwil z książką w dłoni!
Irena Rytel
       
 Aktualizacja strony:          18.09.2019

© Copyright 2013 Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim
Stronę napisał oraz administruje Andrzej Świstek kontakt an.sw@op.pl