Szkoła Podstawowa
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
w Kosowie Lackim
ul. Polna 1 08-330 Kosów Lacki tel./fax (25) 787 90 10
Sekretariat: ul. Armii Krajowej 6 08-330 Kosów Lacki tel./fax (25) 787 96 26 szkolakos@wp.plDzień z wróżbami w świetlicy

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej spędzili ostatnie listopadowe popołudnie z wróżbami andrzejkowymi. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Chętni przekłuwali serca z imionami, odgadywali kim będą w przyszłości i co mówi im wylosowana liczba. Odbył się również wyścig butów. Czy wróżby się spełnią? Pewne jest, że przyniosły wiele radości i były okazją do wspólnej zabawy.Wychowawcy


"Wartościowe opowieści"

„Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”
      Wielkim pragnieniem milionów ludzi na świecie jest dążenie do pokoju.
Dlaczego więc, pomimo wysiłków i starań, ciągle na świecie nie ma miłości
i jedności? Przecież nienawiść nie uratuje świata. Nie będzie pokoju na świecie, jeśli nie odnajdziemy go w naszych sercach i rodzinach. Bo jak mówił Kardynał Stefan Wyszyński: „Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”.
      Mając na względzie Jego słowa, zrodził się pomysł zorganizowania przez Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego w Drohiczynie oraz Fundacji „MATER”, Diecezjalnego Konkursu „Wartościowe opowieści”, który odbył się pod patronatem: Ks. Biskupa Piotra Sawczuka Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej, Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Pana Waldemara Kraski, Burmistrza Miasta
i Gminy Kosów Lacki Pana Jana Słomiaka oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Collegium Joanneum.
      W konkursie wzięło udział 30 szkół podstawowych z terenu całej diecezji. Wpłynęło 182 prace plastyczne i 54 prace literackie. Odbył się on w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III, IV – VI, VII – VIII.
Komisja, której przewodniczył Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie ks. dr Krzysztof Mielnicki, wyłoniła 42 laureatów i przyznała: 8 pierwszych, 10 drugich,9 trzecich miejsc i
15 wyróżnień.
Wszyscy zwycięzcy i laureaci otrzymali dyplomy, a także nagrody książkowe
i rzeczowe,ufundowane przez Fundację „MATER” oraz GKRPA w Kosowie Lackim. Opiekunomnatomiast wręczono podziękowania.
      Uroczysta gala podsumowująca,z udziałem wymienionych powyżej znamienitych gości,odbyła się 27 listopada w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim.
Całość uświetniła część artystyczna pt.: „Gdybym dziś spotkał Małego Księcia”
w wykonaniu grupy teatralnej PROMYK oraz wspólny poczęstunek.
      Gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom, a także dziękujemy wszystkim współorganizatorom, sponsorom i uczestnikom za to, że włączyli się w to wspólne dzieło. Już dziś zapraszamy na drugą edycję Diecezjalnego Konkursu „Wartościowe opowieści”, który odbędzie się za rok.


Opracowała p. Agnieszka Steć


SUKCES KAROLINY GRABOWSKIEJ Z VIII b

W środę 27 listopada 2019r w Bibliotece Miejskiej w Sokołowie Podlaskim odbył się finał XII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im.K.I Gałczyńskiego. Tego dnia zmagali się recytatorzy z dwóch grup wiekowych.

Z klas IV-VI naszą szkołę reprezentowali: Patrycja Szymańska (kl.IV) i Aleksander Olszewski (kl.Vc) przygotowani przez p.Małgorzatę Łach i p.Elżbietę Witkowską.

Z kl.VII-VIII wystąpiła Karolina Grabowska (kl.VIIIb), przygotowana przez p.Katarzynę Kurowicką. Uczennica recytowała piękny i trudny w deklamowaniu wiersz Gałczyńskiego pt."Rozmowa liryczna".
Poziom konkursowych zmagań jak zawsze był wysoki. Trudno jest znaleźć się
w gronie zwycięzców. Dlatego tym bardzie jesteśmy dumni z naszej recytatorki, która zajęła Ii miejsce w finałowym występie.
Gratulujemy laureatce, cieszymy się z jej sukcesu i dziękujemy, że tak godnie reprezentowała naszą szkolę.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, w kolejnej edycji konkursu, nasi uczniowie ponownie zostaną docenieni przez jury.Opracowała p. Katarzyna Kurowicka


OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

„Ja mam prawa, Ty masz prawa, wszyscy tutaj mamy prawa. Jeśli chciałbyś praw swych strzec, obowiązki musisz mieć”. Taka myśl przewodnia przyświecała tegorocznym obchodom Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Każdego roku
w naszej szkole jest on obchodzony inaczej. W tym roku została przeprowadzona sonda badawcza na temat znajomości praw i obowiązków. Uczniowie mogli, wrzucając do odpowiedniej skrzynki, swobodnie wypowiedzieć się, ile i jakie prawa oraz obowiązki znają. Dziękujemy wszystkim uczniom zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Nad organizacją i przebiegiem czuwały panie Teresa Maliszewska i Anna Kryczka.


Opracowała p. Teresa Maliszewska, p.Anna Kryczka


Gminny etap Konkursu recytatorskiego

PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ
19 listopada 2019r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim odbyły się Eliminacje Gminne XII Konkursu Recytatorskiego
im. K.I.Gałczyńskiego przeprowadzone przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
w Kosowie Lackim.
W konkursie uczestniczyło 32 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim. Uczestnicy wystąpili w trzech grupach wiekowych:
grupa pierwsza - klasy I-III,
grupa druga - klasy IV-VI
grupa trzecia - klasy VII-VIII.

Komisja w składzie: Elżbieta Kulik, Angelika Grabowska, Bożena Andrzejczuk przyznała następujące miejsca:

pierwsza grupa wiekowa:
I miejsce - Martyna Rudzińska,
II miejsce - Aleksandra Zaranek,
III miejsce - Lena Dmochowska,
wyróżnienie: Karolina Karandys, Natalia Styczewska

druga grupa wiekowa:
I miejsce - Patrycja Szymańska,
II miejsce - Aleksander Olszewski,
III miejsce - Maja Wiśniewska,
wyróżnienie: Wiktor Żebrowski, Wiktoria Rutkowska, Piotr Wesołowski

trzecia grupa wiekowa:
I miejsce - Karolina Grabowska,
II miejsce - Hanna Winnicka,
III miejsce - Katarzyna Zych,
wyróżnienie: Iga Stefańczuk, Magdalena Zakrzewska

Laureaci, którzy zajęli I i II miejsca będą reprezentowali gminę Kosów Lacki
w konkursie recytatorskim - podczas eliminacji powiatowych w dniu 26 i 27 listopada 2019 r. o godz. 9.00
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K.I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim.Opracowała p. Katarzyna Kurowicka


Szkolny Konkurs recytatorski im.K.I.Gałczyńskiego

      W piątek 15 listopada odbyły się eliminacje szkolne grupy III (KL.VII-VIII) do Konkursu Recytatorskiego im.Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Wzięło
w nich udział 12 osób z klas VIIa i VIIIb. Największą popularnością wśród recytatorów cieszył się wiersz pt."Dlaczego ogórek nie śpiewa".
Po wysłuchaniu wszystkich deklamacji do etapu gminnego komisja (w składzie: K.Kurowicka i A.Zych) zakwalifikowała:
Hannę Winnicką, Katarzynę Zych, Karolinę Grabowską, Adama Fiedczaka, Mateusza Jurkowskiego i Adriana Kosowskiego.
Wszyscy uczestnicy konkursu szkolnego otrzymali pamiątkowe dyplomy.Opracowała p. Katarzyna Kurowicka


Pierwsze posiedzenie
Młodzieżowej Rady Miasta
i Gminy Kosów Lacki IV kadencji

      W dniu 12 listopada 2019 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki IV kadencji. Sesja miała uroczysty charakter. Uczestniczyli w niej, m.in.: pan Burmistrz Jan Słomiak, Radni Miasta i Gminy Kosów Lacki na czele z Przewodniczącym panem Wiesławem Wiśniewskim. Oprócz kandydatów do MRMiG, w tym ważnym wydarzeniu wzięli także udział uczniowie klasy VIII B pod opieką p. Anny Kryczki i p. Iwony Wyszomierskiej.
      Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, młodzież złożyła ślubowanie:
”Ślubuję uroczyście, jako Radny Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, pracować dla dobra i pomyślności młodzieży, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodych mieszkańców Gminy Kosów Lacki”.
      Przewodniczącym Młodzieżowej Rady została Anna Trzcińska, Wiceprzewodniczącym-Klaudia Ormińska, Sekretarzem –Iga Stefańczuk. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Dominika Buczyńska, Adam Fiedczak, Mateusz Jurkowski.
Należy wspomnieć, iż w Komisji Rewizyjnej podczas pierwszego posiedzenia Rady z zaangażowaniem pracowali: Adrian Kosowski, Natalia Oleszczuk i Magdalena Zakrzewska.
Przewodniczący Rady Wiesław Wiśniewski i Burmistrz Jan Słomiak złożyli gratulacje młodym radnym , życząc owocnej pracy i satysfakcji z wykonywania mandatu radnego.

Młodzieżowa Rada Miasta i Gminy liczy 15 członków- 7 z naszej szkoły oraz 8
z Zespołu Szkół w Kosowie Lackim.
      Społeczność szkolna przyłącza się do gratulacji dla Radnych, życząc radości z pełnienia zaszczytnej funkcji reprezentowania postaw oraz potrzeb uczniów w działaniach dla dobra i rozwoju naszej małej Ojczyzny.


Opracowała p. Anna Kryczka


„NIECH ŻYJE POLSKA NIEPODLEGŁA”

Dzisiejszy dzień 8 listopada w naszej szkole był bardzo wyjątkowy, to dziś
w sposób szczególny kształtowała się świadomość patriotyczna młodych Polaków. Nasi uczniowie poczuli się jak jedna wielka rodzina, kiedy to wspólnie z całą Polską o symbolicznej godzinie 11.11 odśpiewali Hymn Narodowy. Nastrój umiłowania Ojczyzny, szacunku dla dokonań wielu pokoleń oraz chęci do nauki dla kraju, udzielił się wszystkim, po obejrzeniu krótkich filmów promujących nasz kraj. Zaopatrzeni w symbole narodowe w postaci biało-czerwonych kotylionów, wykonanych przez szkolne koło plastyczne oraz wymownej scenerii, przystąpiliśmy do wyśpiewania Polsce naszego patriotyzmu. Było to pięknie wykonane karaoke, które z każdej młodzieńczej piersi wyrywało się dla kraju, bo wiemy, że warto jest śpiewać dla Polski. Polska jest pięknym krajem, a naród jest dumny, waleczny
i niezwyciężony. My wiemy, że warto być Polakiem. Całość odbyła się pod opieką pań: p. Iwony Wyszomierskiej p. Urszuli Mąki, p. Wiesławy Kopani, p. Marzeny Marchel i p. Teresy Maliszewskiej.


Opracowała p. T. Maliszewska, p. M. Wojtczuk


SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

8 listopada o godzinie 10:00 uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych uczestniczyli w wyjątkowym spotkaniu zorganizowanym przy współpracy z panią Małgorzatą Adamczyk - kierownikiem Miejsko-Gminnej Biblioteki w Kosowie Lackim.

„Tanzania, Kenia, Uganda, Rwanda - różnorodność Afryki” – to temat prelekcji.
Bohaterem spotkania był Robert Gondek: podróżnik, fotograf i miłośnik Afryki. Odwiedził 20 afrykańskich państw.
Za konsekwentną realizację projektu "W drodze na najwyższe szczyty Afryki", mającego na celu zdobycie najwyższych szczytów w każdym afrykańskim kraju otrzymał wyróżnienia w kategorii WYCZYN ROKU 2016 podczas Kolosów
w Gdyni, czyli największego i najbardziej prestiżowego festiwalu podróżniczego
w Polsce. Autor licznych pokazów podróżniczych nagradzanych przez publiczność i jury podczas festiwali w Łodzi, Środzie Wielkopolskiej i Poznaniu.
Swoje teksty publikował w magazynach Podróże, Poznaj Świat, NPM, czy All Inclusive.
Autor wydanej w październiku 2017 roku książki/albumu fotograficznego poświęconego Afryce: "W drodze na najwyższe szczyty Afryki".
Organizuje wyprawy na afrykański kontynent. Uczy się języka Suahili.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o afrykańskich parkach narodowych pełnych słoni, lwów, zebr, hipopotamów i przepięknych kolorowych ptaków. Wiele miejsca podróżnik poświęcił omawianiu życia małp i goryli.
Wszyscy zebrani mieli okazję poznać kilka słów w języku suahili.
Spotkanie wzbogaciło wiedzę uczniów o Afryce.

Strony internetowe autora pokazu:
https://szczytyafryki.pl
https://facebook.com/SzczytyAfryki
https://instagram.com/SzczytyAfrykiOpracowała p. E. Radomska, p. M. Wojtczuk


Obchody
Narodowego Święta Niepodległości
w klasach I i II

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości wychowawczyni klasy IA przygotowała okolicznościową gazetkę. Uczniowie mogli w przystępny sposób zapoznać się z historią Święta obchodzonego 11 listopada oraz postaci Józefa Piłsudskiego. W dniu 8 listopada o godzinie 11:11 wychowawcy klas I i II, pozostali nauczyciele i uczniowie uroczyście odśpiewali hymn państwowy.


Opracowała p. Marzena Marchel


piątek, 1 listopada

      1 listopada 2019r, w dniu Wszystkich Świętych na grobach rodziny Kuszllów delegacja członków Koła Regionalnego złożyła wiązankę i zapaliła znicze.


Opracowała p. Katarzyna Kurowicka


Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki

      W czwartek, 29 października 2019 r., w naszej szkole odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki.

Uczniowie klas VI-VIII, w tajnych wyborach, wyłonili spośród 22 kandydatów
7 osób. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała dziewięcioosobowa komisja składająca się z przedstawicieli poszczególnych klas.

Realizacją przedsięwzięcia zajęły się panie: Anna Kryczka, Katarzyna Kurowicka, Teresa Maliszewska i Iwona Wyszomierska. Decyzją wyborców w skład Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki, wejdą:

• Dominika Buczyńska
• Adam Fiedczak
• Mateusz Jurkowski
• Adrian Kosowski
• Natalia Oleszczuk
• Iga Stefańczuk
• Magdalena Zakrzewska

Gratulujemy!!!

Dziękujemy wszystkim osobom, które przygotowywały wybory - dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom, paniom z obsługi oraz kandydatom
z poszczególnych klas, Komisji Wyborczej i uczniom, którzy wzięli udział w głosowaniu.

      Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki stały się dla młodych ludzi cenną lekcją demokracji i wzorowej postawy obywatelskiej.

Opracowała p. Anna Kryczka


Adopcja zabytku

Jak co roku, wypełniając swoje zobowiązania związane z Adopcją Zabytku, uczniowie należący do Koła Regionalnego KOSOWIACY udali się 25 października 2019r wraz z opiekunkami na cmentarz, aby przygotować groby rodziny Kuszllów do dnia Wszystkich Świętych. Należało wypleć chwasty, wynieść śmieci oraz pozgrabiać zeschłe liście. Wszystkie prace zostały wykonane wspaniale. Do grona członków koła w tym roku dołączyły dzieci z klasy IV.


Opracowała p. Katarzyna Kurowicka


"Kamienie na szaniec"

Dnia 24.września 2019r w Sokołowskim Ośrodku Kultury wystawiano wzruszający spektakl pt. "Kamienie na szaniec" w wykonaniu młodych aktorów Narodowego Teatru Edukacji im.Adama Mickiewicza z Wrocławia. Z naszej szkoły udały się tam klasy 8a, 8b i 7b pod opieką pań polonistek K.Kurowickiej i M.Łach.
Scenariusz przedstawienia to wojenne losy Alka, Rudego, Zośki i innych przedstawicieli z tzw. pokolenia Kolumbów. Historia Polski i świata przeplatana opowieścią o miłości, przyjaźni, patriotyzmie, okraszona humorem,oryginalną muzyką i autentycznymi zdjęciami. Chwyta za serce...


Opracowała p. Katarzyna Kurowicka


Wycieczka krajoznawcza

Tradycją Koła Regionalnego KOSOWIACY działającego w naszej szkole jest coroczna organizacja jesiennej wycieczki krajoznawczej.
W tym roku był to dwudniowy wyjazd na południe Polski: do Zatoru i Oświęcimia. W wyprawie wzięli udział uczniowie z klas VII i VIII oraz panie: K.Kurowicka, M.Łach, U.Mąka i G.Niemierka
Pierwszy dzień dzieci spędziły wesoło i aktywnie w największym parku rozrywki w Polsce - w ENERGYLANDII, w jej jesiennej odsłonie, w której do dekoracji zużyto 70 ton dyń.
Tutaj na 26 ha powierzchni znajduje się ponad 70 różnych atrakcjim.in.najwyższy (60 m) i najszybszy (110 km/h) maga coaster w Europie - Hyperion oraz nr 1 na świecie - drewniany coaster Zadra. To prawdziwy raj dla miłośników adrenaliny. Kto wolał nieco spokojniejsze rozrywki, mógł obejrzeć np.film 5D.W przerwie między zabawami można było posilić się w jednym z 40 punktów gastronomicznych, wykorzystując darmowy voucher.
Noc uczestnicy wycieczki spędzili w pięknie położonym na zboczu góry Chełm Ośrodku Wczasowo-Rekolekcyjnym im.Jana Pawła II w Zakrzowie.
Natomiast drugi dzień przebiegał w atmosferze zadumy i powagi, bowiem uczniowie zwiedzili Muzeum- Miejsce Pamięci w Oświęcimiu i Brzezince, dawny KL Auschwitz-Birkenau. Określany był też mianem „fabryki śmierci”. Jest to jedyny obóz koncentracyjny znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Co roku miliony turystów odwiedzają Oświęcim, przechodząc przez bramę ze złowieszczym napisem: “Arbeit Macht Frei” (Praca czyni wolnym) Pobyt w tym miejscu stanowił swoiste zderzenie z historią hitlerowskiego okrucieństwa
i najsmutniejszymi w historii ludzkości losami ofiar Holocaustu. W czasie zwiedzania zostały obejrzane oryginalnie zachowane budynki obozowe w głównej części kompleksu, krematoria, komory gazowe (Auschwitz), baraki oraz najważniejsze obiekty w Brzezince (Birkenau). Uczniowie mogli usłyszeć prawdziwe historie więźniów, którzy żyli tutaj w ekstremalnych warunkach, otrzymując racje żywnościowe o wartości 700 kalorii dziennie, zmuszani do pracy ponad siły. Ta wizyta pozostawiła we wszystkich niezatarte wrażenia.
Na koniec, w drodze powrotnej do Kosowa wycieczkowicze zatrzymali się jeszcze w innym niezwykłym miejscu - przy Pustyni Błędowskiej. To największy w Polsce obszar lotnych piasków (około 33 km²) leżący na pograniczu Wyżyny Śląskiej
i Wyżyny Olkuskiej. Według legend pustynia miała powstać z rozsypanego przez diabła piasku, którym chciał on zasypać olkuską kopalnię srebra.
Późnym wieczorem pełni wrażeń wszyscy uczestnicy wyjazdu wrócili do domów.


Opracowała p. Katarzyna Kurowicka

Projekt "Jesteśmy razem"


Zagrożenia związane z e-papierosami
MEN i GIS ostrzegają!

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego została zamieszczona informacja dot. e-papierosów skierowana do rodziców. Prosimy o zapoznanie się w/w materiałem.

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zagrozenia-zwiazane-z-e-papierosami-men-i-gis-ostrzegaja/

PLIK

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokołowie Podlaskim
ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

„Zacną rzeczą jest uczyć się, ale jeszcze zacniejszą – nauczać.”
                                                                                          Mark Twain

      W Dniu Edukacji Narodowej nasi uczniowie przygotowali pod opieką pań: Ireny Rytel, Iwony Wyszomierskiej, Katarzyny Kurowickiej, Marzeny Marchel
i Ewy Dybowskiej wspaniałą akademię skierowaną do swoich kolegów i koleżanek, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. W programie przedstawione były
w humorystyczny sposób codzienne problemy, z jakimi zmagają się uczniowie
i nauczyciele, można było posłuchać utalentowanych wokalistek i wokalistów,
a także zobaczyć występ najmłodszych uczniów grających na dzwonkach. Kółko taneczne prężnie działające w naszej szkole zaprezentowało publiczności efektowną choreografię.
      Po występach uczniów był czas na życzenia i podziękowania.


Opracowała p. Jolanta Dudek


WYCIECZKA DO WARSZAWY KLAS IV i V

10 października 2019 roku uczniowie klasy czwartej i klas piątych wzięli udział
w wycieczce do Warszawy. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali wychowawcy klas. Zwiedzanie stolicy rozpoczęliśmy od największego stadionu. PGE Narodowy zachwycił wszystkich wielkością i architekturą. Uczniowie zobaczyli w jaki sposób przygotowywana jest murawa przed meczem.
Niewidzialna Wystawa dostarczyła wszystkim niezapomnianych wrażeń. W ciągu jednej godziny mogliśmy doświadczyć przeżyć właściwych ludziom niewidomym. Dowiedzieliśmy się jak pomagać osobom niewidomym i słabowidzącym oraz czym jest mądre i życzliwe wsparcie.
Kolejnym punktem wycieczki był Pałac Kultury i Nauki. Zobaczyliśmy panoramę miasta z trzydziestego piętra.
Następnie udaliśmy się na Plac Marszałka Piłsudskiego. Przewodnik w ciekawy sposób opowiedział o placu i Grobie Nieznanego Żołnierza. Obejrzeliśmy również zmianę warty przy grobie.
Spacer Krakowskim Przedmieściem dostarczył wszystkim wiele wrażeń. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali opowieści o Pałacu Prezydenckim, pomniku Kopernika, pomniku Bolesława Prusa, Uniwersytecie Warszawskim.
Ostatnim punktem wycieczki był pokaz ręcznego wykonywania cukierków
i warsztaty kręcenia lizaków. Manufaktura Cukierkówto z pewnością najsłodsza atrakcja Warszawy. Bajecznie kolorowe lizaki przyciągnęły wzrok wszystkich a ich smak sprawił, że dorośli przypomnieli sobie smaki dzieciństwa a dzieci poznały nowe, niesamowite smaki słodyczy.


Opracowała p. Małgorzata Wojtczuk, p. Elżbieta Radomska


Wyjątkowe lekcje w Warszawie

      Dnia 10 października 2019r. odbyła się wycieczka klas 7a, 7b i 6c do Warszawy pełna emocji i wrażeń.
      Uczniowie zwiedzali Ogród Botaniczny w Powsinie podczas lekcji biologii, gdzie mogli poznać egzotyczne gatunki roślin, występujące w innych strefach klimatycznych, jak i nauczyć się rozpoznawać gatunki rodzime, krajowe. Była to też chwila na odpoczynek połączona z nauką wśród zadbanych krajobrazów, sezonowych, pięknie przebarwionych roślin.
      Podczas wycieczki odbyła się też lekcja historii w Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczniowie przenieśli się w czasie do wydarzeń roku 1944, poznając powstańczą rzeczywistość oglądając filmy, eksponaty poszczególnych sal tematycznych, zdjęcia, słuchając opowieści przewodników.
      Nie mogło zabraknąć również lekcji wychowania fizycznego, która odbyła się w Parku Trampolin pod opieką wyszkolonych instruktorów. Uczniowie mogli wesoło bawić się na trampolinach, a jednocześnie zadbać o swoją kondycję, sprawność ruchową, a także poznać swoje możliwości, pokonać słabości.
      Rozśpiewani uczestnicy wycieczki wrócili zmęczeni, ale szczęśliwi,
z wrażeniami i wspomnieniami, którymi mogli podzielić się ze swoimi bliskimi.

Opracowała p. Katarzyna Tomczuk
Spotkanie z policjantami uczniów z klas I i II

Z inicjatywy wychowawcy klasy IA w dniu 1 października 2019 roku odbyło się spotkanie z policjantami z posterunku w Kosowie Lackim. W trakcie pogadanki zostały omówione bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły oraz odpowiednie zachowania na drodze.


Następnie uczniowie z klasy IA i IB wraz z wychowawczyniami udali się na pobliskie przejście dla pieszych, aby pod okiem policjantów w praktyce ćwiczyć przejście przez pasy. Ponadto rozpoznawali znaki drogowe znajdujące się w pobliżu szkoły.


W dalszej części praktycznej nauki przechodzili pod okiem wychowawczyń przez przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną.
Opracowała p. Marzena Marchel

KOLEKCJA ORŁÓW

      W dniu 17 września 2019 roku naszą szkołę zaszczycili swoją obecnością pan Witold Szczęśniak i jego wnuk. Pan Szczęśniak jest synem pani Leontyny Maleszewskiej, osoby zasłużonej dla Kosowa Lackiego.
Pani Leontyna i jej mąż, Józef Maleszewski, utworzyli w swoim domu, na ulicy Polnej, Izbę Pamięci Narodowej.
Pani Maleszewska była artystką ludową zajmującą się haftem i szydełkowaniem. Wykonała m.in. kolekcję haftowanych orłów będących polskimi herbami, godłami
i odznakami.
      Od 2003 roku 48 wizerunków orła znajduje się w budynku szkoły na ulicy Armii Krajowej 6. Autorką współczesnego wizerunku orła w herbie Polski jest pani Teresa Kowalska.
Kolekcję wyeksponowano na górnym holu szkoły.
      ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA EKSPOZYCJI I ZAPOZNANIA SIĘ
Z ŻYCIORYSEM PANI LEONTYNY MALESZEWSKIEJ.

Opracowała p. Anna Kryczka


STYPENDIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

Pracowitość i zaangażowanie naszych uczniów zostały nagrodzone.

      W czwartek, 5 września 2019 r., podczas posiedzenia Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki zostały wręczone Stypendia Burmistrza.

      „Chciałbym pogratulować uczniom wspaniałych wyników, ale też odwagi, bo bycie prymusem nie jest łatwym zadaniem. Cieszę się, że w naszej gminie mamy tak dużo aktywnej i zdolnej młodzieży. Gratuluję również rodzicom, którzy na pewno są dziś z Was bardzo dumni!”

Zaświadczenia o przyznaniu stypendiów i upominki wręczali pan Burmistrz Jan Słomiak oraz Przewodniczący RM i G pan Wiesław Wiśniewski.
Na zaproszenie władz, w uroczystościach wzięli udział także rodzice nagrodzonych uczniów.
      Wyróżnionych zostało 30 uczniów i absolwentów naszej szkoły. 25 osób otrzymało stypendium za wysokie wyniki w nauce, a 4 za osiągnięcia sportowe.

Uczennica klasy VII B Ewa Kucharek otrzymała wyróżnienie w obu kategoriach.

Stypendium za wysokie wyniki w nauce otrzymali:
Oliwia Jakubaszek – klasa VI
Eliza Kryczka – klasa VI
Marcel Kurowicki – klasa VI
Jakub Pankiewicz – klasa VI
Maja Przewoźna – klasa VI
Klaudia Toruszewska – klasa VI
Małgorzata Winnicka – klasa VI
Kacper Biernat – klasa VII
Jakub Przewoźny – klasa VII
Jakub Rytel – klasa VII
Natalia Sarna – klasa VII
Iga Stefańczuk – klasa VII
Łukasz Strzała – klasa VII
Kinga Wyszomierska – klasa VII
Magdalena Zakrzewska– klasa VII
Karolina Grabowska – klasa VIII
Roksana Zduniak – klasa VIII
Hanna Winnicka – klasa VIII
Katarzyna Zych – klasa VIII
Oliwia Frąc – absolwentka
Amelia Rostkowska – absolwentka
Karolina Ajdys – absolwentka klasy gimnazjalnej
Natalia Olszewska – absolwentka klasy gimnazjalnej
Izabela Wróblewska – absolwentka klasy gimnazjalnej
Radosław Wyszomierski– absolwent klasy gimnazjalnej
Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymali:
Mateusz Jurkowski – klasa VIII
Anna Poniatowska – absolwentka
Jakub Zalewski – absolwent
Paweł Michałowski – absolwent klasy gimnazjalnej

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
JESTEŚMY Z WAS DUMNI !!!
RODZICE I NAUCZYCIELEOpracowała p. Anna Kryczka

Konkurs Wartościowe Opowieści

Regulamin konkursu
Załączniki

Opracowała p. Agnieszka Winnicka, Agnieszka Steć

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

2 września 2019r.

8:30 Msza św. w kościele.

Około 9:50 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego ul. Armii Krajowej 6.

Po uroczystości klasy I-II udają się wraz z wychowawcami
do budynku przy ul. Polnej 1.
 Aktualizacja strony:          5.12.2019

© Copyright 2013 Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kosowie Lackim
Stronę napisał oraz administruje Andrzej Świstek kontakt an.sw@op.pl